Členství ve spolku

/

Členem spolku se může stát právnická osoba, či fyzická osoba starší 16 let.
Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho přihlášky. Přihláška může být v tištěné, nebo elektronické podobě a musí obsahovat alespoň: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rok narození, spojení na žadatele, datum podání přihlášky a u tištěné podoby jeho podpis, u elektronické přihlášky bude podpis doplněn dodatečně.


Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své schůzi, nejbližší po dni podání přihlášky. Přihlášku je možné odevzdat osobně kterémukoliv z členů výboru spolku, zaslat poštou na adresu spolku K Letišti 132, Karlovy Vary, 360 01, nebo zaslat mailem na adresu info@prateleletiste.cz.

 

Členství ve spolku je bezplatné.

Z naší fotogalerie