Pravidla létajícího členství

„Létajícím členem“ spolku se může stát kterákoliv fyzická osoba, která má platné pilotní oprávnění a která souhlasí s podmínkami členství. Podmínky členství jsou dostupné na tomto webu nebo na požádání na mailové adrese spolku info@prateleletiste.cz.   „Létající členství“ je zpoplatněno členským příspěvkem ve výši určené výroční schůzí spolku pro další kalendářní rok a zveřejněné na těchto webových stránkách. „Létající člen“ může čerpat benefity členství dle aktuální nabídky výhod členství zveřejněné na těchto webových stránkách. 
Členství vzniká dnem zaplacení ročního poplatku a končí uplynutím jednoho roku, členství může být prodlouženo. „Létajícímu členovi“ je vystaven průkaz, po jehož předložení může čerpat u našich partnerů.


Podmínky členství

„Létajícím členem“ spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba, která vlastní platné oprávnění k řízení letadel.

„Létající členství“ je členstvím ročním počínaje dnem přijetí přihlášky (přihláška se doručuje buď poštovní přepravou, osobně kterémukoliv členovi výboru spolku, nebo na mailovou adresu info@prateleletiste.cz) a zaplacením ročního poplatku. Výši poplatku určuje výroční schůze spolku a výše poplatku je účinná pro kalendářní rok následující po určení poplatku výroční schůzí spolku. Řádní členové spolku, již mají zájem být současně „létajícím členem", hradí poplatek ve výši 30 % poplatku „létajícího člena".

Výhody „létajícího členství" nelze využívat pro komerční činnost „létajícího člena" pod sankcí okamžitého zrušení členství bez náhrady.

„Létající člen“ má právo zejména:
-    využívat všech výhod, které spolek garantuje a které jsou účinné zveřejněním na webových stránkách spolku
-    účastnit se výročních schůzí spolku, bez hlasovacího práva
-    předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku
-    po třech letech nepřetržitého „létajícího členství" se stát řádným členem spolku, pokud o to požádá.

Členský příspěvek „létajícího člena“ pro rok 2020
Benefity 2020

Z naší fotogalerie