Fotografie z karlovarského letiště

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili příznivci karlovarského letiště s cílem podílet se na připomínce tradic karlovarského letiště, podpoře jeho zachování a rozvoje s důrazem na dodržování pravidel vzájemného respektu ze strany samotného letiště, okolních obcí, návštěvníků a letecké obce. Spolek přispívá k propagaci Letiště Karlovy Vary mezi „leteckou veřejnost“.